Duften af høsttid hænger på landet

Der findes omtrent tre slags dufte på landet

Dem som er vokset op på landet, eller som bor der endnu, ved at der i løbet af året findes overordnet tre slags dufte. Først er der standardduften, altså duften af friskluft og store vidder, altså manglen på udstødning, forurening og andet dårligt klima. Så er der perioden hvor der møjes på markerne. Altså der hvor der bliver spredt gylle ud på markerne, så der virkelig kan komme gang i spirerne på markerne. Og så er der den helt fantastiske duft af høst. Duften dukker op i kort tid i august måned, og den kan næsten beskrives som en varm, tør duft af hø, korn og jord der bliver hvirvlet rundt i luften. Duften af korn der samles op og køres i laderne, og lyden af de store farverige maskiner som arbejder til langt ud på natten.

Comment is closed.