Udviklingen sker overalt omkring os

Er udvikling godt eller dårligt?

Der sker en enorm forandring i verdensperspektivet. Ikke blot blandt mennsker, kulturer og forståelsen af disse, men også i den mere materialistiske tilgang til verdenen, med henblik på bymodernisering, teknologi og meget mere. Især teknologi har været et af de helt store skridt indenfor udviklingen, men er det en god udvikling, eller bør vi begynde at nedbryde den?
Elektronikken er et redskab mennesket har fået mulighed for at benytte, ligesom så mange andre mere primitive redskaber. Det handler primært blot om at vi lærer hvordan vi bruger dem normalt, og ofte ses det at mennesket ikke har forstået det endnu, og på denne måde skaber en dårlig måde at tilegne sig teknikken på. Det samme gælder storbyers former for byplanlægning, da det egentlig bør være mennesket der er i fokus, og ses fra det menneskelige synspunkt, men oftere og oftere bliver det set fra et sammenhold med luftfotos og fugleperspektiver, og i alt for stor skala til at mennesket kan inkorporeres sikkert i det.

Comment is closed.