Valgmuligheder


I løbet af livet stilles vi konstant overfor en række af valgmuligheder. Nogen af disse virker måske mindre vigtige i øjeblikket, men på længere sigt kan det vise sig at det valg vi træffer får stor betydning for resten af vores liv. Men da man jo ikke kan forudse fremtiden, er det umuligt at sige hvilket valg der er det rigtige. Problemet er så at mange af os er gode til at huske tilbage og hvis vores liv ikke udartede sig som man havde håbet på, så bebrejder man sig selv de valg man tog og spekulerer over hvordan livet kunne have formet sig, hvis man havde valgt anderledes. Men man kan jo ikke lave om på fortiden og det er jo heller ikke sikkert at det var blevet bedre alligevel. Så fortryd ikke noget.

Comment is closed.